Anvisning Faxe Prestige Olja Naturell / Vit Faxe Träolja Naturell & Vit / Faxe Business Oil Natural & White

(till professionella användare)

Produktbeskrivning


Faxe Prestige Olja är en exklusiv, miljövänlig och effektiv olja med ett högt
innehåll av förädlade vegetabiliska oljor. Oljan förenar skönhet med en ovanlig
slitstyrka, som gör träet lättskött, och ger det en vacker, naturlig yta.
Faxe Prestige Olja är inneklimamärkt efter test enligt Dansk Teknologisk
Instituts höga krav.

Faxe Träolja är den ursprungliga och välkända oljan som är lätt att arbeta med,
och som ger träet en mycket lättskött, motståndskraftig yta.

Faxe Business Oil är mycket snabbtorkande och används därför huvudsakligen
av professionella, som är vana vid oljebehandling. Produkten används, när det
krävs att den oljade ytan snabbt skall kunna tas i bruk. Faxe Business Oil ger
en mycket stark och robust yta.

Användning (identisk för alla 3 oljorna)


På allt obehandlat och lutat löv- och barrträ, där man önskar att tillföra träet
en djup, gyllene glöd med naturolja, eller en vacker, vitskurad yta med vit olja.
Behandlingen är ytterst hållbar, och träets naturliga struktur bevaras och framhävs.
 

Arbetsbeskrivning

Vid manuell påföring

Vid maskinell påföring

       
1. Rengör först grundligt med Faxe Trärens och vatten. Härefter skall träet torka helt. Torktid ca: 5 timmar v/20°C. 1. Rengör först grundligt med Faxe Trärens och vatten. Härefter skall träet torka helt. Torktid ca: 5 timmar v/20°C.
       
2. Skaka dunken grundligt före och under användning. 2. Skaka dunken grundligt före och under användning.
       
3. Med skursvamp eller oljesvabb/mopp fördelas en
passande mängd olja över 3-5 m2 i ett jämnt skikt.
3. Med polermaskin fördelas oljan på ca. 10 m2 i ett tunt skikt och arbetas ned i träet med en vit polerskiva..
       
4. Oljan skall ligga blank och våt på träet i 5-15 min. Torkar ytan ut, tillförs mer olja.

 
4. Låt oljan ligga och dra i 5-15 min, medan nästa fält oljas in.
       
5. Överflödig olja skrapas med gummiskrapa vidare till nästa fält och efter behov påförs mer olja. 5. När oljan har trängt ner, poleras golvet med en torr skurtrasa under den vita polerskivan.
       
6. Varje fält torkas grundligt av med rena, torra bomulls-trasor, så det inte ligger överflödig olja kvar på träet. 6. Upprepa poleringen med torra golvtrasor tills ytan är torr och har en fin finish.
       
7. Oljan skall nu härda i ca: 7 dagar. Golvet kan användas efter 8 timmar, men under härdningstiden är det viktigt att ytan inte blir fuktig eller smutsig.    
 

Tekniska data

Faxe Prestige Olja

Åtgång: 10-20 m²/l
Torktid: Ca. 12 timmar vid 20°C
 

Faxe Träolja

Åtgång: 10-20 m²/l
Torktid: Ca. 12 timmar vid 20°C
 

Faxe Business Oil

Åtgång: 10-20 m²/l
Torktid: Ca. 12 timmar vid 20°C
Tillbaka
 
site created and hosted by skandiaweb